PERSBERICHT Landschapsinrichtingsproject Hove

GEZAMENLIJK PERSBERICHT 26-06-2024

Hove heeft zijn nieuwe landschapsinrichtingsproject beet. De Vlaamse regering en bevoegd minister Demir gaven vorige zomer de goedkeuring voor het  Landinrichtingsplan Antwerpse Zuidrand, ter waarde van 8 miljoen euro. Vorige week viel de beslissing dat Hove en de zone Boshoek-Lege Veldkant, als eerste aan de beurt komt. Een enorme opsteker voor het bewaren van onze open ruimte in Hove.

De Vlaamse Landmaatschappij gaat korteling aan de slag om in samenwerking met de betrokken gemeenten en organisaties de beekvalleien, de natuur en bossen te versterken en een klimaatbestendige landbouw meer kansen te geven. Na het nodige studiewerk volgt de effectieve uitvoering. Halverwege de volgende legislatuur zou dan alles definitief uitgevoerd moeten zijn.

Burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) en schepen Wim Bollaert (Fan van Hove) bevoegd voor o.a. Omgeving  tonen zich dan ook heel tevreden. Ze hebben als tandem al jaren erg op dit dossier proberen wegen, met nu dit mooie resultaat.

“Er komt zo, na jaren van onduidelijkheden en bouwdruk, op relatief korte termijn een oplossing in zicht voor het openhouden van de gebieden aan de Lege Veldkant Zuid en een ontsluiting naar het Uilenbos” stelt de burgemeester.

“En daar stoppen we als Hove ook niet. We hebben daar ook het initiatief genomen om het landschapsinrichtingsproject te verknopen met de open gebieden ten zuiden van de Coveliersstraat. Zo creëren we een grote groene oase en een doorwaardbaarheid van bijna de helft van ons grondgebied. De toon is alvast gezet voor het Ruimtelijk Beleidsplan dat in volle opmaak is” aldus schepen Bollaert.

Delen, liken, tweeten?