Vlekkenplan

6 november waren jullie met velen op de infoavond over het Hovese vlekkenplan. En dat is goed. Want wat voor lag wordt de kern voor onze ruimtelijke ordening de komende jaren. Een ambitieus plan dat er moet voor zorgen dat Hove Hove blijft. Dat wil zeggen groen en open. Het vlekkenplan beschrijft welke ontwikkelingsperspectieven er zijn voor elke deelzone van de gemeente.

Alle doomscenario’s over een volgebouwd Vlaanderen ten spijt willen we met dit bestuur opnieuw greep krijgen op onze ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling. Dit vlekkenplan is daarvoor de start, een leidraad waaruit we de meer technische en afdwingbare instrumenten zullen puren (vb. RUPs).

Delen, liken, tweeten?