Hove heeft zijn conceptnota van het Beleidsplan Ruimte klaar.

PERSBERICHT 27-02-2024

Het Ruimtelijk Beleidsplan moet het structuurplan (2006) vervangen en is de gemeentelijke visie op de lange termijn. Het zal antwoorden bieden op de vele uitdagingen (wonen, mobiliteit, groenruimten, water, klimaat,…) die voor ons liggen voor de komende decennia.

Schepen Wim Bollaert is dan ook bijzonder verheugd dat de eerste belangrijke horde nu genomen is. “Ja, we hebben voor dit eerste stapje richting een Ruimtelijk Beleidsplan onze tijd genomen. Het was ook wat pionierswerk als kleine gemeente. Het is een complexe materie die heel wat evenwichten vraagt. Daarom dat we al voor de echte start aan een brede participatie deden. Dankzij de gedrevenheid van de Gecoro, IGEAN als auteur en de input van heel wat Hovenaars hebben we nu de prioriteiten duidelijk afgelijnd.”

De conceptnota is de eerste officiële stap richting een dwingend kader. Na de conceptnota worden er twee ontwerpversies gemaakt van het ruimtelijk beleidsplan: het voorontwerp en het ontwerp. Waarbij telkens de nodige adviesinstanties en openbaar onderzoek hoort. Het uiteindelijke Ruimtelijk Beleidsplan zal nog enkele jaren doorloop vragen, zeker gelet op het hoge ambitieniveau dat Hove zichzelf oplegde. Maar de toon is alvast gezet in de conceptnota.

“We moesten terug grip krijgen op ons ruimtelijke beleid. Ik hoor al heel lang iedereen hetzelfde stellen: open ruimte en groen dat moeten we bewaren. Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. We hebben nog geen sluitend antwoord op alles met dit startdocument. Maar de ambities, vragen en uitdagingen staan nu zwart op wit en het echte werk kan nu beginnen. Dat is de vraag beantwoorden: wat waar moet komen en waarom” aldus schepen Bollaert die van dit beleidsplan een van zijn belangrijkste politieke doelstellingen had gemaakt.

Alle info op: https://www.hove.be/ruimteinhove

Delen, liken, tweeten?