4de provinciale is geen 1ste klasse

Dat grotere steden meer middelen nodig hebben om echte grootstedelijke problemen aan te pakken is perfect verdedigbaar.

Maar het gaat niet op dat wij met “onze inwoners met bovengemiddelde inkomens” dan maar een peulschil van de diverse bovenlokale subsidiepotten krijgen. We houden onze belastingsvoet ook graag laag en moeten voor onze gezonde financiële situatie dus ook veel laten. Het is een beetje het gevoel van constant op dieet te staan.

We spelen gewoon niet in dezelfde liga. Hove speelt ook echt in 4de provinciale B, Antwerp in eerste klas. Maar Hove heeft net als de steden en grotere gemeenten ook veel dezelfde kerntaken te vervullen en we komen daar door onze mindere bestuurskracht vaak niet aan het kwaliteitsniveau dat we zelf willen halen. We hebben bijvoorbeeld maar 1 beleidsmedewerker, een functie die 2 jaar vacant heeft gestaan.

We missen dus subsidies vaak door gebrek aan tijd en mensen om ze uit te zoeken, we hebben geen subsidiemanager laat staan een team dat dat uitzoekt. En zelfs als we die zouden hebben of op elke subsidie zouden kunnen intekenen, dan nog is dat vaak een loterij. We hangen daar vaak de slaagkans van een project aan op. Hove heeft maar een investeringsmarge van goed 1-2milj per jaar. Als de inflatie dus zoals vorig jaar onze loonlast omhoog gooit, dan blijft er weinig over om echt beleid met te voeren en broodnodige investeringen te doen.

Bijvoorbeeld voor de jeugdlokalen is ons dat projectmatig gelukt. Maar de kunstacademie sneuvelde op een te fel stijgend budget en te weinig subsidiekansen. Ook de renovatie van de school komt daardoor in het gedrang. We zijn daar al jaren aan een investeringsdossier aan het werken voor nieuwe ramen. De subsidiëring was hoogst onzeker en zou vele jaren duren. Komt daarbij dat de prijszetting ons verplicht van quasi Europees aan te besteden en ingewikkelde bestekken op te moeten maken. Iets waar we dan weer dure externe consultants voor onder de arm moeten nemen. Dan maar weer op eigen kracht en uit eigen portemonnee… .

Dus besluitvormers aan de subsidieknoppen:

  • Categoriseer de subsiedielijnen, zodat kleintjes niet moeten opboksen tegen de groten.
  • En maak een centrale subsidiedatabank. Zodat we niet alles hoeven te doorspartelen op zoek naar extra financiële impulsen. Dat kan dan ook ineens als archief dienen, zodat wie minder tankte in het verleden, sneller en meer kan krijgen bij volgende rondes.

Herbekijk hier het interview op ATV

Delen, liken, tweeten?