Waarom politiek?

Wie wil er nu nog aan politiek doen?

Het is met stip de vraag die mij de laatste jaren het vaakst werd gesteld. Een eerlijke vraag die geen geheimen heeft. Ja, het duidt op het gebrek aan geloof in de politiek of over de graad van verzuring die Vlaanderen doormaakt. Maar mij vertelt het vooral dat politiek mensen nog altijd bezig houdt en dat we als eerste opdracht het vertrouwen moeten herwinnen. En volgens mij doe je dat door te durven. Door er wel rotsvast van overtuigd te zijn dat je dingen ten goede kan keren. Geen wollige woorden, maar door te doen, voor en met mensen. Doe goed en kijk niet om!

Vertrouwen breng je terug door mensen te doen geloven in een verhaal, geen verhaaltjes. Daarom dat ik overtuigd christendemocraat ben, binnen ons Fan van Hove-verhaal. Voor mij blijft de mens centraal staan in wat we doen, met het rentmeesterschap (ik weet het een draak van een buzzwoord 🙂 ) als de absolute kern om te leren uit het verleden en de toekomst uit te dagen.

Wat mag u van mij verwachten?

Ik sta voor een open en positieve dynamiek… botten aan en het veld in, soms misschien wat onstuimig, maar altijd met volle goesting en met de overtuiging dat we het in Vlaanderen goed hebben en dat zo moeten houden, ook al ziet de wereld er deze dagen soms erg lelijk uit. Mijn eigen kinderen maken het me elke dag meer dan duidelijk dat we met z’n allen werk moeten blijven maken van een toekomst voor wie na ons komt. Ik ben ervan overtuigd dat we als politicus die verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. Goed besturen is aan toekomstpolitiek doen!

Met de focus op uw buurt!

Betrouwbaar en betrokken, met die woorden ga ik er in Hove elke dag voor. We hebben een schitterend dorp, aan de rand van de grootstad, om te koesteren. Daar valt niet op af te dingen. Reden te meer om de grote uitdagingen die op een klein dorp afkomen aan te pakken. Als schepen voor Omgeving, Bestuurlijke Organisatie en Lokale Economie in de huidige bestuursploeg (N-VA-Fan van Hove) heb ik niet alleen een naamkaartje vol, maar ook beleidsdomeinen die de belangrijkste vraagstukken voor Hove omvatten. Ik geef u heel graag onze missie daarin, die we uitschreven in het bestuursakkoord van en voor Hove. 40 punten – 74 doelstellingen waar ik vol energie mee voor ga.

“Wij willen de eigenheid en zelfstandigheid van Hove bewaren, rustig gelegen aan het begin van de rand rond Antwerpen. Een heerlijk dorp om te leven voor iedereen, met behoud van zijn groene en landelijke woonkarakter. Hove moet een gemeente blijven waarin we ons thuis en veilig voelen.”

Hieronder vindt u enkele doelen waar ik als schepen bijzonder belang aan hecht:

  • We stellen een Ruimtelijk Beleidsplan op dat zorgt dat Hove Hove blijft. Met liever redelijke kernverdichting in het centrum dan verdere uitbreiding aan de rand. We steunen daarbij op het, in ontwikkeling zijnde, masterplan dat de woontypologieĂ«n in Hove en de karakteristiek van de wijken in kaart bracht en ons per wijk de ontwikkelingsmogelijkheden inzake bouw en vergroening aangeeft.
  • Hove kan zelfstandig blijven, maar staat niet alleen in de wereld. Steden en gemeenten zijn en worden gedwongen tot samenwerken. Voor ons ligt schaalvergroting niet vast op een fusie, er zijn andere samenwerkingsmodellen mogelijk zoals bv. een doorgedreven regionale samenwerking. We willen dan ook de samenwerking/samenaankopen met buurgemeenten verder uitbouwen om kosten te beheersen en beleidsthema’s die over gemeentegrenzen heen gaan (zoals wonen) gestructureerd en effectiever aan te kunnen pakken.
  • We voorzien een overzichtelijke rapportering van onze beleidsdoelen met een bestuursbarometer. Deze geeft elke Hovenaar de mogelijkheid om de verwezenlijkingen van onze ploeg te volgen. Elk beleidsdoel zal zo een status krijgen (in voorbereiding, in uitvoering, opgeleverd, stopgezet). We gaan dit visueel maken in de signalisatie bij bv. werken, maar ook met een katern in de InfoHove en via de gemeentelijke website. De beleidsbarometer is een dynamisch instrument dat aangepast kan worden ifv de wijkoverleggen.