Een gemeenteraad met pit

Gisterenavond liep de (hybride) gemeenteraadszitting goed warm. Heel wat punten op de agenda zorgden voor het nodige animo in de raad. Ik licht er graag twee uit die ook ons erg bezighielden deze week.

Hét alcoholverbod

Voor alle duidelijkheid: ja, er is er een probleem in Hove. Ja, Hove lijkt op sommige plaatsen op een openbaar stort. Vuilbakken worden vuilbergen, leeggoed met en zonder statiegeld zijn in Frythout en het park plots de meeste voorkomende exoten. Daar mogen we niet van wegkijken, daar moeten we tegen ageren. Daarin treden we burgemeester Volckaerts bij, in alle loyaliteit. Wij rijden daar als meerderheidsfracties schouder aan schouder,… maar we misten op zeker moment “dezelfde afslag”. Om een alcoholverbod af te roepen heb je graag vaste, juridische, grond onder de voeten. Iets waar het dit besluit toch wat aan ontbrak. Het causaal verband tussen het bezit van alcohol en het veroorzaken van sluikstort was in deze wat wankel. De gouverneur had er ook op die manier haar bezorgdheid al rond geuit. Het terugroepen van dit verbod was dan misschien niet de meest elegante manier, het was wel de enige correcte en we willen de burgemeester daar dan ook voor danken. Laat ons dit nu oplossen in de nodige sereniteit en met input van alle fracties.

Want en dat is ook onze belangrijkste bekommernis in deze, ook op “goeie” grond groeit er onkruid. Dat wil voor ons zeggen dat er, naast een degelijke juridische basis die er mss al is in vorm van het politiereglement en de nog overblijvende coronamaatregelen, vooral plek moet zijn voor overleg en sensibilisering. Maandagavond gaf burgemeester Volckaerts samen met onze eigen schepen Els Nelen-Pauwels daar al een eerste stevige aanzet toe op de jeugdraad. Iedereen juichte dat gisteren uiteraard toe. Want we moeten dit structureel aanpakken, met praktische ingrepen, sensibiliseringsacties en een degelijk communicatieplan, als het even kan samen met de buurgemeenten… . Een thematisch verbod kan één van die acties zijn.

Kortom ook onze oproep is dus om proportioneel en gericht op te treden. Laat ons in deze barre coronatijden, waarin iedereen al ver door zijn reserves zit, dit samen opnemen. Zodat we van vuilmakers naar mooimakers geraken.

Hove moet open en groen blijven

Ja, zoals iedereen schreef in zijn verkiezingsprogramma. Dat ook geëngageerde burgers in het WildvanHoof!-collectief dit nu nog luider roepen, maakt duidelijk wat de grootste uitdaging voor Hove ook de komende jaren blijft. Ik kijk er alvast naar uit om daar als toekomstig bevoegd schepen mee aan te trekken en sleuren. Want dat is het wel. Het beleidsdomein Omgeving (Ruimtelijk Ordening zo je nog wil) is er eentje met heel veel kamers en een kluwen van regels en procedures. Voor mij is het echter heerlijk helder: we keurden unaniem op de gemeenteraad onze leidraad goed: het vlekkenplan. Dit is echter een visiedocument zonder juridische armslag, daar moeten we nu snel in vooruit gaan, op naar een Hovese beleidsplan ruimte. Zodat we gewapend zijn om doordacht om te gaan met onze ruimte in Hove. Want laat dat ook duidelijk zijn, Hove gaat niet op slot. Hove mag niet enkel voor de huidige bewoners zijn of the happy few. Er zal nog plaats blijven om in te breiden in Hove, om van Hove je thuis te maken. Maar niet ongebreideld, dat is ook onze keuze. In dat oogpunt was de gemeenteraad gisteren ook erg zuiver: in de varia bracht onze schepen Luc Vuylsteke de Laps ons op de hoogte van de neen tegen het project in de Dennenlaan, in navolging van de GECORO. Maar we gaven wel onze ja op een (verkeersluwe) wegenis die een beperkte ontwikkeling toelaat.

We gaan hier ook verder op het elan van openheid en inspraak met de oprichting van een gemeenteraadswerkgroep ter opvolging van het beleid Omgeving. Iets wat ik gisteren graag opnieuw opwierp. Avanti!

Delen, liken, tweeten?