Fan van Hove, wat?

Zo heel af en toe krijgen we de vraag wat Fan van Hove nu net is. Dat we ondertussen veel meer zijn dan een optelsom tussen CD&V, Open VLD en onafhankelijken is voor ons al langer duidelijk. Tijd dus om ons verhaal nog eens te delen met Hove. Lees het ook op www.fanhove.be

 1. We willen de authenticiteit van Hove bewaren.
  • In Hove start de groene rand en dat willen we zo houden. We gaan volop voor het dorpsgevoel in Hove, maar vergeten niet vooruit te kijken. Hove kan profiteren van zijn kleinschaligheid om pionier te zijn. Hove als dorp van de toekomst!
  • Hove kan zelfstandig blijven, maar staat niet alleen in de wereld. Steden en gemeenten zijn genoodzaakt tot regionaal samenwerken. Mocht een fusie verplicht worden, willen we dat zelf kunnen sturen.
 2. We vrijwaren het kenmerkende residentiële karakter van Hove met de bijhorende open en groene ruimte.
  • We zeggen neen tegen nieuwe grootschalige verkavelingsprojecten.
  • We willen de oprukkende verstedelijking slim opvangen. We steunen daarom het concept van verdichting, mits behoud van woonkwaliteit.
  • We moeten het groen van Hove koesteren.
 3. Op vlak van mobiliteit pleiten wij voor een realistische en duurzame aanpak.
  • Verkeersveiligheid blijft topprioriteit in Hove. We scoren goed in de ongevallenstatistieken en dat moet zo blijven. We gaan voor ingrepen die dit bestendigen op lange termijn, waarbij snelheidsbeperkingen tot 30km/u de norm zijn in Hove.
  • We willen een planmatig en langlopend investeringsprogramma met meer fietsstraten, laadpalen, onthardingsingrepen en toegankelijke voetpaden.
  • We willen de dorpskern evalueren en aanpakken waar nodig.
  • We blijven pleiten voor een beter openbaar vervoer zodat je ook van Hove naar onze buurtgemeenten geraakt zonder over Antwerpen te moeten.
 4. Kleinschaligheid staat niet in de weg van goed bestuur. We gaan voor een bereikbare, klantgerichte en moderne dienstverlening. Hove SMART!
  • We willen Hove nog beter doorgeven aan wie na ons komt. De middelen moeten omzichtig en efficiënt beheerd worden. We staan voor een degelijk, transparant en secuur financieel beleid.
  • Hove is er voor alle Hovenaars, ook voor de meest kwetsbaren.
  • We willen moderniseren en digitaliseren. Smart Village zonder de franjes. Dit in een hybride vorm waarbij de kwaliteit gewaarborgd is voor elke Hovenaar.
 5. Voor ons is het sociaal weefsel in ons dorp uiterst belangrijk.
  • We stimuleren initiatieven vanuit lokale verenigingen en ondernemers, die dragen immers bij tot de gezelligheid en samenhang in ons dorp en verdienen alle steun.
  • Wij staan voor een stijl van besturen, dicht bij de mensen. Wij blijven inspraak voor de Hovese burger, participatie en een open communicatie met het bestuur garanderen.
  • We investeren in degelijke ontmoetingsplekken voor jong en oud.

Delen, liken, tweeten?