Gedonder over de Donderbrug

De laatste gemeenteraad bevroeg ik onze burgemeester, tevens bevoegd schepen van Openbare Werken naar zijn aanpak van de Donderbrug. De plaatsing van een tijdelijke filter voor autoverkeer bracht daar heel wat terechte bezorgdheden naar boven.

Het is wat ongewoon/ongebruikelijk dat de burgemeester vanuit de meerderheid wordt geïnterpelleerd, maar ik ben echt van mening dat het algemeen belang hier voorop ging. Want de dagen na de info-avond van 4/10, vulden namelijk donderpreken over de donderbrug mijn mailbox. Zowel naar kwantiteit als kwaliteit heb ik dat zelden gezien. Hovenaars die de moeite deden om heel gefundeerd pro en contra’s van dit project door te sturen. Dit houdt de Hovenaar duidelijk méér dan bezig. Zeker bij de Vredewijkers en de ouders van RP2, hét doelpubliek dat toch moet staan juichen bij de plaatsing van een filter. Geloof me dat bleek dus niet zo.

Ik geef jullie graag een aantal bezwaren mee die ik frequent hoorde:

  • Een intragemeentelijke verkeeras wordt in feite herlegd. Dit zal effect hebben op de doorstroming in andere straten. Veel extra verkeer zal nu over de Leon Dumortierstraat gestuurd worden, om zo de brug richting Vredewijk te nemen. In de Leon Dumortierstraat tussen de Molenstraat en de Geelhandlaan is er ook geen fietspad, en deze is ook nog niet omgezet naar een fietsstraat. Dit brengt extra gevaar met zich mee voor fietsers en met name schoolgaande jeugd.
  • Het kruispunt aan de Donderbrug zal helemaal vrij gemaakt worden. Fietsers op de fietsostrade worden door deze inrichting en de plaatsing van een plavei helemaal niet meer aangemoedigd om af te remmen, waardoor dit onveiliger wordt voor fietsers en voetgangers die van de Parklaan of de Beekhoekstraat komen.
  • Dit proefproject loopt parallel met de start heraanleg van de Jan Frans Gellyncklaan, wat maakt dat de Vredestraat bovenmatig veel verkeer gaat slikken aangezien iedereen die van de andere kant van het spoor komt verplicht wordt de brug te nemen. Ook hier kruist dit autoverkeer bijzonder veel schoolgaande jongeren.
  • Ook de aanrijroutes voor hulpdiensten lijken niet echt verzekerd. Zowel de doorgang aan de brug is verhinderd als een vlotte ontsluiting van de Vredewijk, want ook hier speelt de heraanleg van de Jan Frans Gellyncklaan dubbel op.
  • En dan eindig ik graag met misschien nog mijn belangrijkste bekommernis in deze, ook op “goeie” grond groeit er onkruid. Dat wil zeggen voor mij dat er, naast een degelijk gefundeerd ontwerp, vooral plek moet zijn voor inspraak en overleg. Want het huidige projectconcept voelt voor veel mensen aan als een definitieve beslissing in al zijn tijdelijkheid.

Gelukkig is de Hovenaar positief ingesteld. Er kwamen ook onmiddellijk suggesties om dit wel ten gronde op te lossen. De ene al wat eenvoudiger en goedkoper dan de andere. De Hovenaar begrijpt best ook wel dat een brug niet de betaalbare, veilige en snelle oplossing is. Maar tussen het blauw blauw laten van de huidige situatie en een brug liggen nog tal van andere scenario’s. Dat bracht me dan ook bij de vraag: waarom.

  • Waarom viel de keuze op dit scenario? Welke andere scenario’s haalden de eindmeet dan niet? Waarom niet?
  • Hoe wordt dit project geëvalueerd?  Wat bepaalt of dit een succes is?
  • Zullen er andere opties getest worden?
  • Hoe zal dit gecommuniceerd worden voor mensen die Hove inrijden?  Wordt dit al aangeduid in de Vredestraat of op de Lintsesteenweg? Wat met de hulpdiensten?

Om te besluiten vroeg ik de burgemeester dan ook om met een frisse blik opnieuw te kijken naar de voorgestelde piste van een filter. Heel concreet: wordt dit herbekeken met de provincie en hoe gaat u de buurt daar opnieuw bij betrekken?

De burgemeester gaf aan dat de proefperiode voor de filter alvast wordt ingeperkt tot 3 maanden en dat er daarna in alle openheid zal worden geëvalueerd. Ook krijgt iedereen de kans daar scenario’s voor aan te brengen. Dit verhaal is dus niet af. De keuze voor andere scenario’s zijn niet opgeborgen. Ik volg dit uiteraard verder op.

Beluister hier

Delen, liken, tweeten?