Uw eerste blijft bij.

Voor mezelf een eerste keer als nieuw collegelid op de Hovese gemeenteraad en voor Diane Tinnemans de eerste keer met de voorzittershamer. Op de agenda quasi even veel reguliere punten als toegevoegde punten van de collega’s op de oppositiebanken. Waarbij er bij de start van de zitting opvallend veel aandacht was voor de OCMW-punten en de beleidsdomeinen van collega-Fan van Hove Els Nelen-Pauwels. Fijn want in vele gemeenten is de OCMW-agenda sinds de hervorming tot één raad niet erg gevuld meer. Iets waar de collega’s bij pH7 ons geregeld op attent maken. Dat hoefde dus een keer niet.

Toch liep het daarop bij het begin van de gemeenteraadszitting plots erg stroef. Dit bij het behandelen van een punt rond het delegatiebesluit (waarbij de gemeenteraad een aantal opdrachten en budgetten voor dagelijks bestuur delegeert aan het college). Raadslid Jo Ampe vond zijn moment gekomen om onze ondemocratische samenstelling, want we zijn procentueel een minderheid, met veel theater aan de kaak te stellen. Een rekensom die niet opgaat uiteraard, want in de zetelverdeling hebben we uiteraard wel een meerderheid en daar gaat het lokaal evident over. Zo werkt het systeem imperiali lokaal nu eenmaal, en dat zou een raadslid met zoveel jaren op de teller denk je dan misschien wel honoreren. Waarna hij ons en met name mezelf plots bekogelde met redenen allerhande waarom we participatie niet serieus nemen en eigenlijk heel Hove maar wat liggen voor te liegen met dingen die toch al in achterkamers zijn beslist. Waarbij we een barometer wat aanvullen zoals het weer komt. Bon waarvan akte.

Toegegeven niet de aanval die we verwacht hadden, noch eentje waar we klaar voor stonden. Vooral omdat we in december nog maar net de oppositieleden gelijk gaven dat de delegatie die toen voor lag te vergaand was. Het nieuwe voorstel dat gisteren voorlag, paste dan wel prima leek ons in de vraag van de voltallige gemeenteraad om grote projecten te ontzien en wel degelijk op de raad te houden. We hebben daar een werkbaar nieuw voorstel in gedaan, maar dat bleek plots een rode lap voor het raadslid van Beweeg te zijn. Jammer want nog geen 5 minuten later gingen we ook in op zijn terechte amendementen over het reglement geveltuinen. Iets waar ik zelf actief voor gepleit had op het college. Ingaan op amendementen van de oppositie… ga maar eens na waar ze dat doen.

Bovenal jammer dat de uithaal omtrent participatie zo bitter moest, want desondanks corona en alle beperkingen deden we dat wel degelijk. Bijvoorbeeld voor de jeugdlokalen, maar even goed met heel wat kleinere ingrepen werden burgers gecontacteerd en bevraagd in allerlei vormen. Uiteraard kan dat soms beter (het voorbeeld van de Donderbrug ten spijt) en zoeken we soms ook naar de juiste formule, maar participatie is werken. We gingen de Hovenaars alvast niet uit de weg. Dat wegvegen heeft weinig zin op een gemeenteraad. Veel beter zou zijn daar als oppositie op aanwezig te zijn en constructief mee te denken. Maar dat blijkt niet nodig. Zowel op onze klimaatdag als op een participatieavond rond een coöperatief woonproject in de Vogeltjeswijk… geen spoor van de grootste roepers tot participatie. Walk the talk. Jammer dus.

Waar mag de Hovenaar de komende tijd ook nog inspraak en participatie in verwachten? Als ik voor mijn beleidsdomeinen spreek dan stip ik ons toekomstig ruimtelijk beleidsplan graag aan en de markt die we wensen in ons dorp.

In de hoop dat er sommigen in de raad dan toch overtuigd geraken van daden en hun woorden dan voorzichtiger kiezen. Ik ga dat alleszins blijven bewaken in mijn eigen tussenkomsten, het politiek klimaat is al toxisch genoeg. Wat niet willen zeggen dat een goed debat op de gemeenteraad altijd welkom is. Maar goed zoals de titel aangeeft, je eerste vergeet je niet snel… .

Delen, liken, tweeten?