Een vliegende start

Bijna een halfjaar ver in mijn missie als Hovese schepen. En wat een rit was me dat al. Zelfs met de vele jaren als voorzitter van Fan van Hove op de teller, met een uitgebreide aanloop te nemen in 2021 om dossiers en personen te leren kennen. Het was me al een gezellig drukke bedoeling met bijna elke dag ontdekkingen die wel om oplossingen vroegen.

Dat een kleine gemeente niet moet onder doen qua planlasten voor grotere bewijst de praktijk elke dag op elke gemeentedienst. Het is een dikke pluim waard, al die medewerkers die echt het beste voor hebben met die kleine, maar warme gemeente die we zijn. Het geeft energie om zo dichtbij daar mee te kunnen aan trekken. Dat maakt het waard om “aan politiek te doen”. Toegegeven het is ook lokaal een harde stiel. Hovenaars zijn veeleisend en dat is maar goed ook. Maar het spreekwoordelijke olifantenvel heb je soms wel nodig. Want ook goede intenties stranden wel eens in de beerput die sociale media vaak zijn en dat is toch elke keer weer slikken. De Donderbrug was er zeker zo eentje van. Het opzet was eenvoudig: de situatie verkeersveiliger maken. Ondanks dat ik de uitvoering ook niet geweldig geslaagd vond, is dit proces van ocharme 6 maanden toch heel zinvol gebleken. Want door de monitoring van die situatie kunnen we nu niet alleen de Donderbrug terug open stellen, maar ook op drie andere straten gerichte ingrepen doen. Jammer dat er dan tellers moet verdwijnen, kabels doorgeknipt worden en banners bespoten met graffiti. Dat is Hove onwaardig.

6 maanden dus in dit college van burgemeester en schepenen. Een halfjaar al van verwezenlijkingen, een greep uit de belangrijkste:

  • Start heraanleg JF Gellyncklaan, een belangrijke verkiezingsbelofte in mijn eigen wijk.
  • Conceptnota van het Ruimtelijk Beleidsplan Hove, misschien wel het belangrijkste document voor Hove tot aan de betonstop in 2040. Meer info rond het participatietraject volgt in het najaar.
  • Een enquête rond de markt die bijzonder veelvuldig is ingevuld. We zoeken nu naar de meest geschikte locatie en aanbod dankzij jullie input. Opening eerste markt mikken we op Kerst.
  • Een financieel gezonde gemeente. We maakten onze boekhouding verder op. Opvallend cijfer daarin: 182€. Dat is onze schuld nog per inwoner eind 2021. Een peulschil t.o.v. ons omliggende gemeente.
  • Personeelszorgen. Opvallend vaak stond mijn agenda ten dienste van indirecte beleidsbeslissingen, issues rond onze medewerkers. Bij van de start had ik me dan ook voorgenomen dat onze gemeente het absoluut moet hebben van zijn gedreven medewerkers. Zonder hen geen uitkomsten van al onze wensen. Het personeelsorganigram en uitdagingen per dienst komen dus erg vaak op mijn bord en dat van onze bedrijvige en nabije algemeen directeur.
  • De Middenstand krijgt meer middelen om de Zomerendfeesten anno 750 jaar Hove onvergetelijk te maken.
  • Een parochiekerkenbeleidsplan voor Hove. Een instrument dat we nog tekort kwamen en waar we samen met het bisdom en de parochie werk van hebben gemaakt.
  • En voor heel veel Hovenaars erg belangrijk: de Donderbrug terug geopend zoals boven aangehaald.
Delen, liken, tweeten?