Hovese bestuur stelt de koers bij

Persbericht 28/9/2022


De coalitie N-VA-Fan van Hove is al een flink eind gevorderd in haar verkiezingsbeloftes. Onze bestuursbarometer staat overwegend op groen stelt burgemeester Bart Van Couwenberghe. “89% van de beloofde punten uit het bestuursakkoord zijn opgeleverd of in volle uitvoering. Dat is een cijfer om trots op te zijn. Deze ploeg wil duidelijk vooruit en dat zie je ook in Hove en in de tal van strategische plannen die we de volgende maanden afronden. Hove kan zo ook in de toekomst zijn status als een topgemeente behouden.”

Toch kiest het bestuur nu voor een belangrijke bijsturing. Onder impuls van de nieuwe tandem die burgemeester Bart Van Couwenberghe sinds januari vormt met Fan van Hove-schepen Wim Bollaert, bevoegd voor o.a. bestuurlijke organisatie, werd het meerjarenplan van de gemeente grondig doorgelicht. “Het lijkt ons maar meer dan logisch dat we ons eigen beleid permanent en kritisch evalueren. Zeker als je als bestuur, net zoals onze inwoners, van de ene crisis in de andere rolt. Een keuze voor een nieuw gemeentehuis lijkt ons in die context onverdedigbaar” stelt schepen Bollaert.

Daarom gaat het gemeentebestuur dit najaar met een fel bijgestuurd meerjarenplan naar de gemeenteraad. De burgemeester vult aan: “de focus zal daarbij nog steeds liggen op het uitvoeren van de overblijvende beloftes uit ons bestuursakkoord. We bevriezen echter de investeringen van het gemeentehuis om te kiezen voor  energiebesparende investeringen in ons patrimonium, de jeugdlokalen en kunstacademie.” Het strategisch vastgoedplan dat in september werd goedgekeurd is daar de leidraad voor, ook het reeds geleverde studiewerk rond het gemeentehuis maakt snelle energetische ingrepen mogelijk. Andere belangrijke verschuivingen gaan naar het uitvoeren van het lokaal energie-en klimaatplan dat in oktober op de gemeenteraad zal komen.

Delen, liken, tweeten?