Persbericht – Geen onteigening Coveliers-Noord

Schepen Wim Bollaert duidde gisterenavond op de Hovese gemeenteraad een agendapunt dat onteigening door de gemeente in de strategische site van Coveliers-Noord onmogelijk moet maken. Deze beslissing lokte een debat uit rond misschien wel de grootste uitdaging die het kleinere Hove al langer voert. Hoe de gemeente open en groen houden? 

Ik hoor al heel lang iedereen hetzelfde stellen: open ruimte en groen bewaren. Dat is een eenvoudige strijdleuze, maar niet simpel in uitvoering. Daardoor bleef de actie altijd wat uit. Daar komt nu echt wel verandering in. Door de beslissing van gisteren maken we alvast duidelijk dat we grote projecten bevriezen nu we aan de vooravond van een ruimtelijk beleidsplan staan” vat de schepen samen.

Deze plannen vervangen de structuurplannen. Zij bieden de mogelijkheid om het gewenst ruimtelijk beleid op een meer flexibele manier vorm te geven. De gemeente kiest om de strategische sites (zoals Coveliers Zuid en Noord, Lege Veldkant Zuid) onderdeel te laten uitmaken van het beleidsplan Ruimte beleidsplan. De conceptnota van dit beleidsplan is nu af en moet naar de GECORO. Begin 2023 start dan een breed participatietraject. In de aangepaste meerjarenplanning werden hiervoor ook extra communicatiemiddelen voorzien.

Ik wil daar een soort van sociaal contract met de Hovenaars van maken. Dit moet er boenk op zijn. Het is het belangrijkste beleidsdocument dat we deze periode afleveren” besluit schepen Bollaert.

Delen, liken, tweeten?