Persbericht kunstacademie

“Om klaar te zijn voor de toekomst beloofden we de Hovenaars dat we ons meerjarenplan zouden herbekijken en bijsturen indien nodig. Dat deden we eind vorig jaar al stevig in volle energiecrisis. Vandaag zetten we een nieuwe stap en brachten we nieuws over de kunstacademie, het start van het participatietraject rond het ruimtelijk beleidsplan en de opstart van het kerntakendebat op de gemeenteraad”, aldus Fan van Hove-schepen Wim Bollaert .

De stevigste bijsturing komt er dus nu op de kunstacademie. “Want door de enorme toename in bouwkost en de onzekerheid van de prijzen in de bouw gaat het college van burgemeester en schepenen de uitvoering van de bouw van de academie voor onbepaalde duur uitstellen” stelt bevoegd schepen voor cultuur Gerda Lambrecht (N-VA).

Burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA)benadrukt de financiële benadering van het verhaal. “Eerder hebben we als bestuur de keuze gemaakt om zorgzaam om te springen met het geld van de burgers. Door vol in te zetten op energiebesparende investeringen, enerzijds, en de meerwaarde van de projecten in te schatten op lange termijn, anderzijds, denken we de juiste keuzes te maken voor de Hovenaars. Er wordt nu onderzocht of de vrijgekomen middelen een versnelling kunnen genereren in de uitvoering van het strategisch vastgoedplan.”

N-VA-voorzitter en toekomstig schepen Lenn De Cleene bekijkt de situatie dan weer vanuit een andere invalshoek. “Met nog minstens anderhalf jaar bestuur voor de boeg neemt deze coalitie dus nog gezwind belangrijke beslissingen. Ik stel, als voorzitter, dus vast dat er nog geen sleet zit op het huwelijk tussen beide coalitiepartners, wat anderen daarover ook mogen denken of insinueren. Door samen verstandig en zorgzaam in te zetten op de toekomst, herhalen we opnieuw onze eerdere uitspraken, deze keer door daadkracht. Investeren is voor mij ook uw geloofwaardigheid ten opzichte van de inwoners iedere keer opnieuw verdienen. Ik noem het investeren in de mensen”, aldus nog de N-VA-voorzitter.

Delen, liken, tweeten?