Inleiding kick-off 19/4 Ruimtelijk Beleidsplan Hove

Een bijzonder goede avond. Erg fijn om jullie hier met zovelen te mogen verwelkomen. Het doet werkelijk deugd om te zien dat ruimtelijke ordening zo wervend kan zijn.

Ik hoor al heel lang unisono in de politieke arena en ook veel van jullie hetzelfde vragen, facebooken, whatsappen: open ruimte en groen dat moeten we in Hove bewaren! Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. En het gaat over meer dan enkel die strijdleuze. Ruimtelijke ordening is een huis met erg veel kamers die we in bezit hebben, soms verhuren aan partners (denk aan IGEAN), waarvan we soms zelf huurder zijn als Vlaanderen of de provincie ons nieuwe vigerende regelgeving dicteert.

Maar dat we met visie en grinta ons ruimtelijk weefsel voor de toekomst moeten voorbereiden en het zelf in handen moeten durven nemen, dat is overduidelijk. We drukten als bestuur daarom bijvoorbeeld ook even de pauzeknop in voor grotere ontwikkelingen. Dit in afwachting van de werkzaamheden die we vandaag aanvangen voor het Hovese Ruimtelijk beleidsplan. Dat beleidsplan is, sorry collega’s, hét belangrijkste beleidsdocument dat we deze periode afleveren. Het gaat ons structuurplan vervangen en moet antwoorden bieden op de vele uitdagingen die voor ons liggen, mobiliteit, waterhuishouding, klimaatadaptatie, ik noem er maar enkele. Dat alles vorm geven is een zeer omvangrijke opdracht en eentje die we als gemeente niet alleen dragen kunnen. Onze intercommunale IGEAN vertaalde alvast de formele flow mee, schreef een conceptnota bijeen, de GECORO nam mee de regie in handen, O2 neemt ons mee om dit participatief en communicatief te begeleiden. Onze eigen dienst Omgeving heeft er met momenten een dagtaak aan. Ik dank ze daar alvast allemaal bijzonder voor.

Want het is pionierwerk. We rijden als kleine gemeente helemaal vooraan in het peloton van de Vlaamse steden en gemeenten. Maar… en daarom deze eerste open avond, we kunnen en willen dit niet alleen doen vanuit een bestuursploeg die de kopt trek. We willen de volgwagen zijn in dat peloton. Na vandaag is het namelijk aan jullie. We geven het als politiek dus even uit handen en geloof me vrij dat is behoorlijk uniek en spannend.

We geven jullie dus de kans om ons ruimtelijk beleidsplan mee te voeden. Maar ik wil jullie ook waarschuwen. Grote verandering vergt grote inspanning. We gaan tempo maken de volgende weken, maar af gaat dit plan niet zijn voor de zomer. Er volgen nog heel wat formele stappen tegen dat dit landt, maar het vertrek moet alvast goed zijn. Dit moet er boenk op zijn. Dit wordt ons sociaal contract voor Hove. Ik ga hier vanavond dus niet veel meer zeggen over wat er wel en niet in dat beleidsplan moet. Ik zwijg vandaag om jullie te laten spreken: in de meedenkerssessies die er vanaf volgende week aankomen en de online bevraging die al loopt en waarvan ik begreep dat er al 120 inzendingen zijn, dat is zo vertellen mij de specialisten al bijzonder mooi. Ik ben er zeker van dat de volgende veel knappere kop jullie daarvoor verder warm krijgen. Ik geef erg graag het woord door aan de Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs.

Delen, liken, tweeten?