Landinrichting Zuidrand

Om de open ruimte te vrijwaren en te versterken komt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) na het nodige studiewerk met een landinrichtingsproject Zuidrand onze kant uit, waarin 8 miljoen aan projectmiddelen zitten. Heel het stukje Zuid-Hove valt in deze zonering.

Het spreekt voor zich dat we daar als bestuur enthousiast van worden. Het gaat kansen bieden in navolging van de stappen die we de laatste jaren reeds zetten om dit belangrijk stuk groen te behouden en kwalitatief sterker te maken. We hopen met deze sterke groenzone ook de ambities die stilaan duidelijk worden in de conceptfase van het Hovese Beleidsplan Ruimte verder uit te zetten. Vanuit het Zuiden van Hove een sterke groen-blauwe dooradering richting Noorden naar het landschapspark Frythout en ook over de Oost-West as een vergroening aanbrengen in ons dorpsweefsel.

Wie graag meer leest over en op de hoogte blijft van dit landinrichtingsproject of van het Ruimtelijke Beleidsplan.

Delen, liken, tweeten?