Hovese bestuur kiest voor een ambitieus laatste jaar  – gezamenlijk persbericht

De koers werd onderweg, beïnvloed door corona, de Oekraïne en energiecrisis, al flink bijgesteld. De investeringsprioriteiten kwamen te liggen op energiebesparende maatregelen, verkeersveiligheid en de jeugdlokalen. Dit laatste meerjarenplan wil die keuzes nu nog versterken en versnellen. Na het begrotingsconclaaf van oktober komt het bestuur nu met een ambitieuze invulling van deze beleidsambities.  

 “Dit bestuur kiest ervoor om met dit laatste begrotingsrondje voor de lokale verkiezingen de ambitie nog eens heel fors in de verf te zetten. Met een stevig investeringsprogramma op energiebesparende maatregelen in onze gebouwen, de aanvang der werken aan de jeugdlokalen, verbeteringen van voet- en fietspaden en onthardings- en vergroeningsingrepen” stelt burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA).  

We weten dat dit investeringsritme voor 2024 erg hoog is voor Hove, maar die keuze is bewust. “We willen de collega’s in deze bestuursploeg de kans geven nog een laatste keer te knallen. We halen al 93% verwezenlijking van ons bestuursakkoord. Een prestatie die, gezien de crises die ons onderweg voor de voeten kwamen lopen, geen evidente is. Deze eindsprint is er dan ook eentje om nog extra glans te geven aan onze samenwerking deze zes jaar” aldus Wim Bollaert (Fan van Hove), eerste schepen.   

Om Hove financieel gezond te houden was er ook nu weer een kritische doorlichting van de exploitatiekosten. “Hove kiest daarbij ook voor de cement tussen al die stenen, we versterken daarom het personeelskader om ook de volgende ploeg alle kansen te geven” besluit Wim Bollaert. Zoals elk jaar merken we dat onze cijfers tussen wat begroot en finaal wordt afgerekend flink uit elkaar liggen in een positieve zin. Daarom bouwde het bestuur enkele principes in om die budgettering scherper te krijgen en op het einde minder lucht in de boeken te hebben.   

Het blijft echter een oefening om voor het volgende meerjarenplan de doelstellingen van dit bestuur nog scherper in de meerjarenplanning te krijgen. “Daarom is er nu al een traject gestart binnen de gemeentediensten. Zo moeten in de volgende legislatuur al de ambities voor college, administratie en Hovenaar nog helderder gerapporteerd worden en zal in de schoot van de gemeenteraad een kerntakendebat op gang worden getrokken” zegt burgemeester Van Couwenberghe.  

Delen, liken, tweeten?