Inleiding kick-off 19/4 Ruimtelijk Beleidsplan Hove

Woensdag 19 april was het kick off voor het participatietraject voor ons Hovese Beleidsplan Ruimte. We hebben er bijzonder naar uit gekeken om dit op spoor te krijgen. Met enige fierheid deel ik graag mijn inleidende woorden van deze avond. En wie graag deelneemt aan de volgende meedenkerssessies. Stel je kandidaat: https://www.hove.be/informatie-en-participatie

Persbericht kunstacademie

Gemeentebestuur blijft doordacht en zorgzaam investeren in de toekomst

De coalitie N-VA-Fan van Hove zet alweer een belangrijke stap in de uitvoering van het strategisch vastgoed- en ruimtelijk beleidsplan. Het schepencollege lichtte enkele nieuwe ontwikkelingen en beslissingen toe op de gemeenteraad.